Wycieczka profilaktyczno – edukacyjna do Chorzowa

            3 października uczniowie klas V I VI Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii uczestniczyli w wycieczce profilaktyczno – edukacyjnej do Państwowej Straży Pożarnej i Planetarium Śląskiego w Chorzowie. W powstałym, na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, „Centrum Edukacji Przeciwpożarowej” realizowany jest od 2014r. program profilaktyczno – edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży, polegający na ciągłym podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej określonych zagrożeń i propagowaniu podstawowych zasad zachowania w przypadku niebezpieczeństwa, w tym także edukacja w zakresie zapobiegania powstawania zagrożenia pożarowego oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego czy urządzeń przeciwpożarowych. W Centrum uczniowie uczestniczyli w części edukacyjnej tzw. „Ścieżce bezpieczeństwa” podzielonej na pięć sektorów tematycznych: „Zagrożenie czadem”, „Pożar mieszkania”, „Pożar lasu”, „Wypadek drogowy”, „Katastrofa budowlana”. Obok filmów pokazowych mogli obejrzeć inscenizacje skutków pożarów czy wypadków drogowych wzbogacone efektami specjalnymi w realnie zaaranżowanych na tę potrzebę pomieszczeniach. Drugim etapem pobytu w Centrum była „Mała strażnica” miejsce, w którym zwiedzający mieli okazję poczuć się jak strażacy, zobaczyć sprzęt i mundury strażackie, zjechać  na ześlizgu, wsiąść do prawdziwego wozu strażackiego, a także, co było szczególnie dla nich atrakcyjne, uczestniczyć w akcji pożarniczej.

           Drugą część wycieczki zaplanowano w Planetarium Śląskim w Chorzowie, gdzie uczniowie wzięli udział w dwugodzinnych zajęciach pt.: „A jednak się kręci…”, dzięki którym udoskonalili umiejętność orientacji na sferze niebieskiej, wzbogacili wiedzę o gwiazdach i gwiazdozbiorach oraz Układzie Słonecznym, a także mogli podziwiać największą lunetę obserwacyjną w Polsce. Niewątpliwie interesującym dla młodzieży elementem wizyty w Śląskim Planetarium były zajęcia w stacji klimatologicznej, której bazę stanowi ogródek meteorologiczny urządzony i wyposażony zgodnie z instrukcją dla stacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W stacji uczniowie uczestniczyli w zajęciach „Od pomiarów do prognozy”, podczas której przypomnieli sobie znane z lekcji przyrody terminy związane z pogodą i jej składnikami, a także mogli obserwować bardziej i mniej sobie znane przyrządy pomiarowe,  w tym barometry i barograf do pomiaru i zapisu wartości ciśnienia atmosferycznego. Wycieczkę zakończył ogląd ogródka meteorologicznego i umieszczonych w nim przyrządów.

GALERIA ZDJĘĆ

Sylwia Herman