V SZKOLNY TURNIEJ W RUMMIKUB

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ALEKSANDRII

zaprasza

uczniów, rodziców i nauczycieli na

DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH
oraz

V SZKOLNY TURNIEJ W RUMMIKUB

ALEKSANDRIA 2018,

który odbędzie się
15.06.2018r.  godz. 9.00.

Kategorie wiekowe:

  • Klasy I – III
  • Klasy IV – VI
  • Klasy VII, II gimnazjum, III gimnazjum
  • Dorośli (rodzice i nauczyciele)

REGULAMIN TURNIEJU RUMMIKUB

  1. CELE

– Promowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu

– trening kreatywności, spostrzegawczości, logicznego myślenia, rozbudzanie kreatywności

– popularyzowanie gier planszowych

  1. Zgłoszenia i uczestnicy

W turnieju mogą wziąć udział uczniowie, rodzice i nauczyciele, którzy zgłoszą swoją chęć udziału, wpisując się na listę uczestników. Zapisy trwają do poniedziałku 11.06.2018r. do godz. 14.00 u p. Anny Ankowskiej i u p. Lidii Bissinger

  1. Kategorie

Uczniowie rozegrają partie w swoich kategoriach wiekowych. Wyłonieni zostaną zwycięzcy po obliczeniu zdobytych punktów. Zostaną przyznane miejsca I, II, III.  Zwycięzcy otrzymają dyplomy, tytuł mistrza i vice mistrzów szkolnych rozgrywek.

  1. Przebieg turnieju.

Uczestnicy zgłaszają się w wyznaczonym miejscu i godzinie, losują numer stolika i kolejność gry. Kwestie sporne rozstrzygać będzie sędzia, nauczyciel prowadzący.

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!

 

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować do p. Anny Ankowskiej i p. Lidii Bissinger.