Inscenizacja „Legendy o warszawskim Bazyliszku”

     Już po raz kolejny w tym roku szkolnym uczniowie klasy czwartej mieli okazję zaprezentować inscenizację omawianego na lekcji języka polskiego utworu literackiego. Tym razem była to „Legenda o warszawskim Bazyliszku” Wandy Chotomskiej.  Bazując na wcześniejszych doświadczeniach scenicznych, czwartoklasiści wspaniale wywiązali się z przydzielonych im ról, nie tylko aktorskich. Opracowali kostiumy, scenografię, a także przygotowali ścieżkę dźwiękową. Ich prezentacje artystyczne wyeksponowały przesłanie legendy, jej walory wychowawcze – konieczność pomocy innym w obliczu nieszczęścia, ale posłużyły również utrwaleniu wiadomości na temat budowy dramatu.

GALERIA ZDJĘĆ

Sylwia Herman