Projekt „ Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”  w ZS-P w Aleksandrii

          Obecny rok szkolny 2018/2019 ogłoszony został, ze względu na przypadającą w nim 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, rokiem Niepodległej. Nasza placówka również włączyła się   w te szczególne obchody rocznicowe realizując między innymi projekt „ Nie chciejcie ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. Objęty narodowym patronatem program miał charakter edukacyjny, a  jego celem było dotarcie, zwłaszcza do młodego pokolenia, z przekazem o wydarzeniach z czasów zaborów i roku 1918, roli Jasnej Góry „w drodze” do niepodległości, a także o jasnogórskim bohaterze narodowym kpt. Arturze Wiśniewskim. Realizacja tych założeń możliwa była poprzez liczne działania przewidziane na okres od kwietnia do listopada bieżącego roku. Aktywność uczniów naszej szkoły w projekcie rozpoczęła się od pamiątkowego wpisu do  specjalnie przygotowanej kroniki  „100 życzeń na 100 lat dla Niepodległej”. Wpis ten miał, jak nazwa wskazuje, formę życzeń dla Ojczyzny z okazji jej setnych urodzin, a sama kronika została złożona jako wotum na Jasnej Górze  w dniu kulminacji działań projektowych, czyli 4 listopada 2018 r. Edukacyjny walor projektu realizowany był przede wszystkim poprzez przeprowadzenie we wszystkich klasach zajęć edukacyjnych przybliżających uczniom okoliczności przejęcia Jasnej Góry z rąk austriackich przez polski oddział wojskowy, na czele którego stał kpt. Artur Wiśniewski.  Sześciolatki i uczniowie klas młodszych przygotowały książeczki, plakaty oraz komiksy o tematyce historycznej, które zaprezentowały w formie wystawy, a w klasach starszych szkoły podstawowej i gimnazjum odbyły się lekcje prezentujące sytuację naszego regionu   w okresie zaborów oraz w dniu odzyskania niepodległości na Jasnej Górze. Kolejne działania prowadzone  w ramach projektu były przygotowaniami do patriotycznego korowodu będącego częścią jasnogórskich obchodów odzyskania niepodległości: otrzymane w ramach programu maciejówki, zostały kolorowo udekorowane, a uczniowie wybrani do korowodu poznali podstawowe kroki poloneza. W dniu 4 listopada reprezentanci naszej szkoły uczestniczyli we Mszy św. z udziałem pocztów sztandarowych w Bazylice Jasnogórskiej oraz korowodzie niepodległościowym, który przeszedł z Placu Biegańskiego na Jasnogórskie Błonia. Tutaj można było zobaczyć rekonstrukcję wydarzeń z dnia 4.11.1918 r., uroczyście wywieszono 100- metrową na wieży jasnogórskiej oraz odśpiewano pieśni patriotyczne. Oficjalne uroczystości zamykał piknik patriotyczny z pokazem sprzętu wojskowego oraz strażackiego.

        Udział w uroczystościach rocznicowych na Jasnej Górze rozpoczął cykl wydarzeń szkolnych, lokalnych i środowiskowych związanych z obchodami 100- lecia niepodległości, w których uczniowie szkoły w Aleksandrii uczestniczyli w kolejnych dniach.

GALERIA ZDJĘĆ

                                                                                                      Karina Bekus