Pierwszy Gminny Konkurs  Matematyczno Przyrodniczy – Stacje Badawcze 2019

23 maja uczniowie  klasy siódmej Emila Ankowska i Dawid Binek uczestniczyli w  Pierwszym Gminnym Konkursie  Matematyczno Przyrodniczym – Stacje Badawcze 2019. Zadaniem uczestników było rozwiązanie problemów w pięciu stacjach badawczych, w których uczniowie mogli zaprezentować swoją wiedzę a także wykazać się nabytymi kompetencjami kluczowymi takimi jak: kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość a także porozumiewania się w języku ojczystym. Stacje badawcze obejmowały  następujące zagadnienia:

z matematyki – „Po co lody kruszyć – lepiej głową ruszyć”,
fizyki – „Z fizyką za pan brat”,
chemii – „W świecie atomów”,
biologii – „Jestem odkrywcą”,
geografii – „Jak się nie zgubić”.

Nasi uczniowie wywalczyli II miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Agnieszka Kotarska