ZAPROJEKTUJ HERB ALEKSANDRII !!!

  1. Konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikami mogą być osoby indywidualne i prawne z terenu wsi jak również spoza.
  2. Projekt herbu powinien uwzględniać historię i tradycję miejscowości, położenie geograficzne, architekturę, zabytki, parafie, miejscową produkcję, faunę i florę, zajęcia ludności oraz miejscowe tradycje, podania i legendy.
  3. Projekt powinien być opracowany na papierze formatu A-4 w postaci barwnego rysunku (grafiki komputerowej) wraz z opisem jego symboliki i uzasadnieniem, a następnie dostarczony do sekretariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii w terminie do 15 czerwca 20019r. z podaniem danych osobowych autora.

 Nagrody:

I MIEJSCE – 500 zł

II MIEJSCE – 300 zł

III MIEJSCE – 200 zł