Konkurs Plastyczny „Herb Mojej Aleksandrii rozstrzygnięty”

18 czerwca Komisja Konkursowa złożona z członków Rady Sołeckiej, radnych Gminy oraz fundatorów nagród dokonała oceny 15 prac zgłoszonych na Konkurs „Herb Mojej Aleksandrii”.

Jury zwróciło uwagę na różnorodność prac i dużą wiedzę uczestników konkursu na temat symboli naszej wsi, a podczas oceny kierowało się takimi kryteriami jak:

– zachowanie elementów uwzględniających  charakterystyczne elementy wsi, zasoby kulturowe, przyrodnicze i historyczne, będące wyróżnikiem Aleksandrii,

– walory estetyczne: kompozycja, dobór barw i technika.

Po analizie wszystkich prac komisja przyznała trzy nagrody dla:

I MIEJSCE – 500 zł – Mateusz Pyrkosz

II MIEJSCE – 300 zł – Patrycja Herman

III MIEJSCE – 200 zł – Wiktoria Mańka

Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a autorzy jednej pracy zbiorowej – słodycze.

Wyniki konkursu ogłosili i wręczyli nagrody fundatorzy konkursu podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w ZS-P w Aleksandrii 19.06.2019 r.

Ewa Chudzik