Przedsięwzięcie „As fit as a fiddle”

Przedsięwzięcie „As fit as a fiddle”

realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

            Od 02.12.2019 trwa rekrutacja do przedsięwzięcia pt.”As fit as a fiddle”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt trwa pół roku i przewiduje współpracę ze szkołą 32nd Peristeri Primary School w Atenach. Na zakończenie projektu, po wielomiesięcznych przygotowaniach, grupa 15 uczniów z klas VI-VIII wraz z 3 opiekunów wyjedzie na tydzień do Grecji.

Poniżej załączamy regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w przedsięwzięciu. Wszelkich szczegółów udzielają wychowawcy klas VI-VIII. Informacje dostępne są też na tablicy informacyjnej na górnym korytarzu.

                                                                                   Koordynator projektu Joanna Lewandowska

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Załącznik I – KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA

Załącznik II – ANKIETA DLA KANDYDATÓW