DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI W GMINIE KONOPISKA  OD 28 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2021 ROKU

Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez wysłanie wniosku drogą milową lub osobiste dostarczenie wniosku do jednego z przedszkoli na terenie gminy Konopiska w terminie od 24 maja do 11 czerwca 2021 r. Pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących.

 

Publiczne Przedszkole w Konopiskach – [email protected]

Publiczne Przedszkole w Aleksandrii –[email protected]

Publiczne Przedszkole w Hutkach – [email protected]

Publiczne Przedszkole w Kopalni – [email protected]

Oddział Przedszkolny w Jamkach – Korzonku – [email protected]

Oddział Przedszkolny w Łaźcu – [email protected]

Publiczne Przedszkole w Rększowicach – [email protected]

Formularz wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny w każdym przedszkolu /szkole podstawowej/zespole szkolno-przedszkolnym lub na stronie internetowej gminy.

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie zaliczki  na wyżywienie  w terminie do 21 czerwca 2021 r. – w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 21 lipca 2021 r. – w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki może spowodować wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur. Po złożeniu wniosku drogą milową,  intendentki z poszczególnych przedszkoli wyślą do Państwa informację o wysokości należnej kwoty do zapłacenia na konto bankowe poszczególnych przedszkoli.

FORMULARZ WNIOSKU – plik doc. – 38KB

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRZEDSZKOLI – plik doc. – 128KB