Gratulacje dla Nikodema Miernikiewicza!

Ogromne gratulacje dla Nikodema Miernikiewicza z klasy 2a za zajęcie 2 miejsca w powiatowym konkursie ,,NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA’’, który został zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej, pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego, Dyrektora Śląskiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Częstochowie i Wójta Gminy Poczesna.
Do konkurs zostały zgłoszone 172 palmy wielkanocne z 60 placówek i 15 gmin. W wyniku przeprowadzonej wnikliwej i rzetelnej oceny wszystkich prac zgłoszonych do konkursu, Komisja Konkursowa w składzie Milena Gagla – plastyk, Janusz Koniecki – plastyk, wyłoniła zwycięskie palmy wielkanocne w 4 kategoriach wiekowych.

Aneta Kościelniak – Blukacz