Pogadanka o cyberprzemocy

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Blachowni. Nasi goście wyjaśnili zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. To zjawisko staje się coraz bardziej powszechne. Dotyka zarówno osoby dorosłe jak i dzieci, młodzież. Policjanci uświadomili uczniów, co zrobić żeby nie zostać ofiarą oraz  jak postąpić, kiedy zostaniemy świadkami takiej formy przemocy. Uzmysłowili słuchaczom, gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Policjanci zaznaczyli, że wspólnie dużo łatwiej rozwiązuje się problemy lub jak skontaktować się z profesjonalistami. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Funkcjonariusze podkreślali, że cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania. Pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.

Galeria zdjęć

B.Czaja – Pankowska