Dzień Ziemi w Aleksandrii

29 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi, uważanego powszechnie za największe ekologiczne święto świata. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, w której udział wzięli zaproszeni goście, w tym:  Wójt Gminy Jerzy Żurek, Z-ca Wójta Iwona Lisek, Radny Powiatu Częstochowskiego Mieczysław Chudzik, Proboszcz Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Aleksandrii  ks. Jacek Szczecina, Radni Anna Świtek i Marcin Poleszczuk, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola  Klaretyńskiego „Antoś” s. Joanna Dresler, Sołtys Aleksandrii I Zenon Skwara, Pan Tomasz Sławik oraz członkowie Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS i Rady Rodziców w Aleksandrii.

Gości i uczestników obchodów przywitał dyrektor szkoły Paweł Bekus, który następnie przedstawił licznym zebranym na hali sportowej, genezę oraz motywację przyświecającą inicjatorom Międzynarodowego Dnia Ziemi. To coroczne wydarzenie obchodzone jest w celu promowania ochrony środowiska, szerzenia świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. Z inicjatywą obchodów wystąpił w 1969 roku amerykański ekolog John McConnell na konferencji UNESCO, a zdarzeniem, które przyczyniło się do jego zainicjowania była katastrofa ekologiczna, wywołana eksplozją platformy wiertniczej, mająca miejsce w 1969 r. u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. W 2009 roku dzień 22 kwietnia został uznany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Święto, uznawane za jedno z największych światowych wydarzeń obywatelskich, rozpoczęło falę działań politycznych i obywatelskich, których efektem było przyjęcie wielu przepisów dotyczących ochrony środowiska na całym świecie. Każdego roku uroczystości w ramach Dnia Ziemi koncentrują się wokół innej tematyki. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zainwestuj w naszą planetę”. Dyrektor zaznaczył, że w szkole prowadzi się wiele działań proekologicznych i uświadamiających potrzebę ochrony środowiska, a dodatkowo w tym roku szkolnym działania  te wpisują się w kierunki polityki oświatowej państwa. Szkoła bierze aktywny udział w akcjach sprzątania świata, segreguje śmieci, realizuje projekty i zajęcia proekologiczne. W poprzednim roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w projekcie realizowanym przez nieformalną grupę „Martens” – „Wiklinowa zatoka – bobry są wśród nas”. Jego celem było zwrócenie uwagi na osiedlenie się bobrów w miejscowości, poszerzenie wiedzy dotyczącej wpływu działalności tych zwierząt na środowisko i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Dyrektor podkreślił wyjątkowe walory przyrodnicze miejscowości, wymienił ciekawe miejsca, będące częścią szlaku edukacyjno- przyrodniczego w Aleksandrii, w tym „Pajdową Górę” – najwyższe wzniesienie na terenie gminy, gdzie w 2018 roku, z inicjatywy radnego powiatowego Mieczysława Chudzika, wybudowano „wieżę widokową”, torfowiska „Pohulanka”, czy siedliska bobrów przy ul. Strażackiej.

Po przemówieniu dyrektora  rozpoczęło się, składające się z dwóch części, przygotowane przez uczniów V i VII klasy oraz nauczycieli Agnieszkę Kotarską, Małgorzatę Jeziorowską i Dariusza Hermana, widowisko artystyczne. W pierwszej,  pełnej zadumy i refleksji nad losem naszej planety, emocjonalnie recytowane przez uczniów poetyckie i liryczne treści przeplatane były piosenkami oraz graficznymi i słownymi informacjami uświadamiającymi znaczenie przyrody w życiu człowieka.  Druga część przedstawienia miała już znacznie luźniejszy charakter. Młodzi artyści, odgrywając na scenie krótkie formy teatralne, potraktowali środowisko naturalne z przymrużeniem oka, w sposób nieco prześmiewczy, co wprawiło publiczność w doskonały nastrój i często słychać było wybuchy śmiechu.

Po przedstawieniu głos zabrał Wójt Jerzy Żurek, który w krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na zmieniającą się i rozwijającą infrastrukturo Aleksandrię oraz  pogratulował społeczności szkolnej sukcesów edukacyjnych.

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi w Aleksandrii były również okazją do oficjalnego zaprezentowania i odsłonięcia nowej instalacji świetlnej na fasadzie budynku szkoły, powieszonej od strony ulicy Orlika. Pomysłodawcą projektu był radny Mieczysław Chudzik, a realizatorem Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIIS, mające swoją siedzibę w ZS-P w Aleksandrii. Całość przedsięwzięcia została ufundowana przez przedsiębiorcę i właściciela firmy „BIZNES” – Tomasza Sławika.  Instalacja prezentuje symboliczny logotyp Aleksandrii, nawiązując w formie graficznej do pracy konkursowej ucznia szkoły – Mateusza Pyrkosza, laureata ogłoszonego cztery lata temu, przez radę sołecką, konkursu na znak graficzny wsi. Ostateczną formę i kształt artystyczny pracy nadał Konrad Kucharski, właściciel agencji reklamowej „Underground”. Nieformalny herb Aleksandrii znalazł się już wcześniej na pamiątkowym obelisku, umiejscowionym przed remizą strażacką, ufundowanym przez Państwo Chudzików, z okazji obchodów 190- lecia wsi Aleksandria. Grafika przedstawia walory miejscowości i okolic, w tym w centralnym miejscu okazałego bobra, lasy oraz symbol krzyża nawiązujący do pomnika znajdującego się na cmentarzu w Aleksandrii – „W hołdzie nieznanym pomordowanym ofiarom faszyzmu i komunizmu oraz dzieciom nienarodzonym”

Serdeczne podziękowania dla Pana Tomasza Sławika, Pana Mieczysława Chudzika oraz członków Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS za realizację projektu, który nie tylko jest ciekawą formą promocji miejscowości, ale służy budowaniu wspólnoty lokalnej i może stać się również symbolem integrującym uczniów i społeczeństwo lokalne wokół działań proekologicznych służących przyrodzie i mieszkańcom Aleksandrii.

Galeria zdjęć

Paweł Bekus