Promocja czytelnictwa w bibliotece szkolnej

Jesienią ubiegłego roku wnioskowaliśmy  o wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, umożliwiające zakup do biblioteki szkolnej nowości książkowych. Dziś już wiemy, że nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, a my, oczekując zakończenia procesu aplikacji, realizujemy zadania, umożliwiające wybór jak najciekawszych propozycji czytelniczych dla naszych uczniów. W tym celu  rodzice uczniów klas 1-4  oraz uczniowie klas 5-8, biorąc udział w ankiecie czytelniczej, mieli możliwość złożenia własnych propozycji książkowych, a nasza biblioteka nawiązała współpracę z Biblioteką Publiczną w Konopiskach, która, dzięki swojej uprzejmości, udostępniła nam listę książek cieszących się wśród dzieci i młodzieży największą popularnością. Liczymy na to, że te szerokie konsultacje pozwolą na zakup lubianych i oczekiwanych przez naszych czytelników publikacji i zachęcą ich tym samych do częstszego sięgania po lekturę.  

W szkole prowadziliśmy również działania mające na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W realizację tego zadania włączeni zostali nasi uczniowie, którzy biorąc udział w akcjach czytelniczych zachęcali swoich rówieśników do czytania. Młodzi czytelnicy wzięli udział w dwóch akcjach: „Przeczytałem/ Przeczytałam… polecam” polegającej na prezentacji przeczytanych przez uczniów książek w postaci wystawy fotograficznej  oraz trwającej od ubiegłego roku i zakładającej nagrywanie na platformie Flipgrid filmików z recenzjami polecanych książek – „ Książkowe polecanki”. Wszystkie aktywności w ramach biblioteki umieszczane są na znajdującym się na stronie internetowej szkoły i systematycznie aktualizowanym blogu bibliotecznym „Co czytać?…o książkach dla dzieci i młodzieży”.                                                                                                                                                        

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w  proces popularyzacji czytelnictwa i liczymy w kolejnych latach na wymierne efekty naszych akcji. 

Przeczytałem/ Przeczytałam … polecam!

Książkowe polecanki 

Karina Bekus