Laboratoria przyszłości kl. I-III – wrzesień

We wrześniu rozpoczęliśmy działania w ramach projektu: Laboratoria przyszłości. Uczniowie zapoznani zostali z pomocami zakupionymi w ramach tego projektu. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się klocki, które będą bazą do tworzenia modeli.  Na zajęciach wykorzystane zostaną umiejętności uczniów w zakresie kodowania i programowania zdobyte podczas lekcji z robotami. Zajęcia wzmacniają i uatrakcyjniają proces zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności, zachęcają do współpracy, podejmowania decyzji i pokonywania niepowodzeń. 

Anna Ankowska