Akcja ekologiczna- „Sprzątanie świata”

Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Sprzątania świata”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”, a jej celem była edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko, promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (zwłaszcza wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. Uczniowie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska.

Dziękujemy wszystkim klasom za zaangażowanie.

Galeria zdjęć

Agnieszka Kotarska