Kochana Ojczyzno, życzę Ci…

16 listopada br. w hali sportowej ZS-P im. Jana Kochanowskiego, dla uczczenia 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, społeczność szkolna, rodzice uczniów oraz mieszkańcy Aleksandrii wzięli udział w uroczystej wieczornicy patriotycznej, będącej zwieńczeniem cyklu wydarzeń związanych z listopadowymi obchodami tego święta. Wieczornica odbywająca się pod hasłem „Kochana Ojczyzno, życzę Ci…” miała charakter słowno-muzycznego widowiska, które zostało oparte na autorskim scenariuszu oraz nowych, autorskich aranżacjach powszechnie znanych utworów zaśpiewanych przez uczniów szkoły. W trakcie uroczystości wybrzmiały pieśni: „Rozkwitały pąki białych róż”, „Biały krzyż”, „Nim wstanie dzień”, „Modlitwa”, „O sobie samym” i „Kocham wolność”. Utwory te w wykonaniu utalentowanych wykonawców oraz recytacje wybranych utworów poetyckich, przepalane uczniowskimi życzeniami skierowanymi do Ojczyzny, a także wzbogacone poruszającymi slajdami nawiązującymi do trudnej sytuacji Polaków pozbawionych wolności, stanowiły kompilację, która złożyła się na całość prezentacji artystycznej mającej na celu godne uczczenie tego ważnego dla wszystkich Polaków wydarzenia.

Galeria zdjęć

Sylwia Herman