Akcja „Święta majowe” w naszej szkole

W ramach uczczenia trzech ważnych w historii Polski świąt majowych w naszej szkole, w tygodniu poprzedzającym te wydarzenia, odbyła się  akcja „Święta majowe”. Aby przypomnieć, jak doszło do uchwalenia tej pierwszej w Europie ustawy rządowej, jaką była Konstytucja 3 maja, w klasach 4-8 przeprowadzono okolicznościowe lekcje, a wybrani uczniowie zaangażowali się w dekorację szkoły, a także przygotowanie gazetki poświęconej Konstytucji oraz szkolnego apelu. W klasach młodszych uczniowie pod nadzorem nauczycieli uczestniczyli w działaniach o charakterze artystycznym. W ramach przydzielonych zadań, aby uczcić Dzień Flagi Państwowej, pierwszoklasiści przygotowali flagi, a uczniowie klasy drugiej piękne kotyliony. Trzecioklasiści uczcili zaś Międzynarodowy Dzień Pracy, przygotowując krótką prezentację artystyczną, w której przedstawili najpopularniejsze zawody oraz podkreślili ich znaczenie dla społeczeństwa. Działania prowadzone w ramach akcji zostały podsumowane 27 kwietnia podczas szkolnego apelu. Ósmoklasiści przypomnieli wówczas genezę świąt majowych oraz ich znaczenie w historii naszej ojczyzny, a także zwrócili uwagę na konieczność poszanowania symboli narodowych, których prawną ochronę gwarantuje nam Konstytucja.

Galeria zdjęć

Sylwia Herman