Dzień Kolorowej Skarpetki

19 marca, z inicjatywy Samorządu Szkolnego, obchodziliśmy po raz pierwszy w naszej szkole Światowy Dzień Zespołu Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki. Przypada on na 21 marca. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów. Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Obchody tego dnia są sposobem zwrócenia uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o tej chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, a symbolem Zespołu Downa stały się kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i trudności, z jakimi muszą mierzyć się każdego dnia osoby dotknięte tym schorzeniem.

Patrycja Herman – uczennica klasy 7.