Program „Edukacja z wojskiem”

23 maja br. uczniowie klasy 7 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii  uczestniczyli w Programie edukacyjno – obronnym przygotowanym i realizowanym wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Program „Edukacja z wojskiem” polegał na przeprowadzeniu przez żołnierzy specjalnie przygotowanego szkolenia. Głównym celem spotkania było: podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa; kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia; poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia; nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Warsztaty z uczniami prowadzili żołnierze z 132 Batalionu Lekkiej Piechoty w Częstochowie.  Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz poznali pierwszą pomoc. Prowadzący przekazali uczestnikom wiedzę i umiejętności w sposób przyjazny, ciekawy, praktyczny i dostosowany do ich wieku.

Na zakończenie prowadzący wręczyli szkole Certyfikat potwierdzający udział uczniów w programie edukacyjno-obronnym „Edukacja z wojskiem” podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej – Barbarę Nowacką i Ministra Obrony Narodowej – Władysława Kosiniaka – Kamysza.

Paweł Bekus