Ferie z GCKIR

Przygotowaliśmy tym razem także dodatkową atrakcję, Dmuchaną Trampolinę, z której będą korzystać dzieci uczęszczające na zorganizowane zajęcia z GCKiR przez pierwszy tydzień ferii, każdego dnia, tylko w wyznaczonym czasie, pod opieką pracownika GCKiR.
Poniżej planu proponowanych zajęć znajdziecie Państwo niezbędną pisemną zgodę Opiekunów Prawnych, którą należy dostarczyć do wyznaczonych opiekunów GCKiR przed rozpoczęciem zajęć. Zgodę można również pobrać w siedzibie GCKiR ul. Sportowa 60 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Bez pisemnej zgody nie będziemy mogli przyjąć Państwa pociech na zajęcia.

Zapraszamy
Zespół GCKiR